Nebojte se přijmout pomocnou ruku

Vše se dá řešit, netrapte se ani o den déle

Trápení ve vztazích

Nízké sebevědomí

Obavy, nejistoty, strachy, úzkosti

Nesoustředěnost, problémy se spaním

Zaměřte se na sebe

Cílem tohoto přístupu je zaměřit se na klienta. Na jeho pocity, bloky Musím/Nesmím, obavy, strachy, ale hlavně také na jeho schopnosti, dobré vlastnosti a výjimečnou povahu. To často bereme jako samozřejmost. Tyto „samozřejmosti“ znemožňují uvědomovat si svou výjimečnost, sebevědomí a sebehodnotu. Následné uvědomění si těchto dobrých vlastností, vede klienta brzy k tomu, že si začne vážit sám/sama sebe, cítit se dobře se sebou i se svým okolím.

S tímto přístupem pro vás bude snazší věci aktivně měnit a NE jen o nich přemýšlet.

Při terapii získáte konkrétní a praktické rady, jak nejlépe postupovat k brzkému uvědomění si sebe sama.

S Petrem budete dělat malé kroky kupředu, abyste znovu navykli plynulé chůzi.

Více
  • Cílem tohoto přístupu je zaměřit se na klienta. Na jeho pocity, bloky Musím/Nesmím, obavy, strachy, ale hlavně také na jeho schopnosti, dobré vlastnosti a výjimečnou povahu. To často bereme jako samozřejmost. Tyto „samozřejmosti“ znemožňují uvědomovat si svou výjimečnost, sebevědomí a sebehodnotu. Následné uvědomění si těchto dobrých vlastností, vede klienta brzy k tomu, že si začne vážit sám/sama sebe, cítit se dobře se sebou i se svým okolím.
  • S tímto přístupem pro vás bude snazší věci aktivně měnit a NE jen o nich přemýšlet.
  • Při terapii získáte konkrétní a praktické rady, jak nejlépe postupovat k brzkému uvědomění si sebe sama.
  • S Petrem budete dělat malé kroky kupředu, abyste znovu navykli plynulé chůzi.

Terapie s Petrem

Petr je autorem Metody EDO (Emotional Door Opening), tzv. Otevírání emocionálních dveří.

Petr je velmi pocitový a zároveň praktický člověk. Svým klientům navrhuje konkrétní a praktická mentální cvičení tak,  aby byly v souladu s povahou klienta a zároveň mu umožnily ihned je použít v každodenním životě (podpora vlastní sebehodnoty, sebejistoty a sebeúcty).

Jedná se o pravidelný nácvik „jiné“ komunikace (sami k sobě nebo k druhým lidem), „jiných“ myšlenek, nebo o nácvik zaměřování pozornosti jiným směrem. Přínosem je, že se Petrovi klienti v krátké době cítí mnohem lépe. Jinak reagují na své okolí, daří se jim lépe řešit nedorozumění ve vztazích. Celkově se cítí sebejistěji a sebevědoměji.

Více

Petr je autorem Metody EDO (Emotional Door Opening), tzv. Otevírání emocionálních dveří.

Petr je velmi pocitový a zároveň praktický člověk. Svým klientům navrhuje konkrétní a praktická mentální cvičení tak,  aby byly v souladu s povahou klienta a zároveň mu umožnily ihned je použít v každodenním životě (podpora vlastní sebehodnoty, sebejistoty a sebeúcty).  Jedná se o pravidelný nácvik „jiné“ komunikace (sami k sobě nebo k druhým lidem), „jiných“ myšlenek, nebo o nácvik zaměřování pozornosti jiným směrem. Přínosem je, že se Petrovi klienti v krátké době cítí mnohem lépe. Jinak reagují na své okolí, daří se jim lépe řešit nedorozumění ve vztazích. Celkově se cítí sebejistěji a sebevědoměji.

Terapeutické přístupy

Online terapie

Probíhá buďto pouze po telefonu, nebo audiovizuálně prostřednictvím vybraného online přenosu (Microsoft teams, zoom apod.). Délka jednoho setkání je 60 min.

Osobní setkání

Probíhá u Petra v jeho terapeutickém centru. Je zde klidné, bezpečné a důvěryhodné prostředí. Délka jednoho setkání je 60 min.

Firemní psycholog

Tato služba je často využívaná zahraničními společnostmi pro psychickou podporu zaměstnanců. Může se jednat o podporu jejich pracovních, ale i soukromých potřeb. Cílem je udržení pracovního nasazení a upevnění jejich loajality ke společnosti.

Jde například o stresově náročné prostředí (call centra, klientská centra, recepce, ordinace nebo v prodejním prostředí přímo s klienty). Je vhodná i pro manažery a týmlídry, kteří musí podporovat své týmy a sami nemají dostatečnou mentální podporu. Terapie probíhá osobně přímo na pracovišti ve vyhraněném a nerušeném prostředí, nebo online. Délka terapie je 60 min.

Více

Poslechněte si můj podcast

Metoda EDO

(Emotional Door Opening), Otevírání emocionálních dveří

Příčinou našich pocitů nejsou „ti druzí“, ale MY SAMI. Naše komunikace, chování, rozhodování a myšlenky, jsou ovlivňovány našimi emocemi. Občas se nám stává, že nerozumíme našim pocitům. Často jdou protichůdně s tím, jak se chováme k sobě a svému okolí. Jednáme jinak, než bychom sami chtěli. Cítíme se jinak, než bychom se chtěli cítit.

Metoda EDO pomáhá klientům nejprve zjistit a uvědomit si své SKUTEČNÉ pocity a následně je sladit se svým chováním. Pomáhá nestydět se za své emoce, přijmout je jako signály svého těla a CÍTIT se DOBŘE se svými pocity.

Tato metoda je bezpečná, probíhá v bdělém stavu vleže. Není zde žádný fyzický kontakt s terapeutem a funguje na podobné bázi jako psychoanalýza.

Více

Příčinou našich pocitů nejsou „ti druzí“, ale MY SAMI. Naše komunikace, chování, rozhodování a myšlenky, jsou ovlivňovány našimi emocemi. Občas se nám stává, že nerozumíme našim pocitům. Často jdou protichůdně s tím, jak se chováme k sobě a svému okolí. Jednáme jinak, než bychom sami chtěli. Cítíme se jinak, než bychom se chtěli cítit.

Metoda EDO pomáhá klientům nejprve zjistit a uvědomit si své SKUTEČNÉ pocity a následně je sladit se svým chováním. Pomáhá nestydět se za své emoce, přijmout je jako signály svého těla a CÍTIT se DOBŘE se svými pocity.

Tato metoda je bezpečná, probíhá v bdělém stavu vleže. Není zde žádný fyzický kontakt s terapeutem a funguje na podobné bázi jako psychoanalýza.

Zkušenosti klientů

Helena S.

Kadeřnice

Za Za Petrem jsem přišla, aby mi potvrdil mou „pravdu“ týkající se partnerského vztahu a já mohla udělat zásadní rozhodnutí. Překvapivě jsem toto potvrzení nedostala.

Díky jeho citlivému a upřímnému přístupu, jsem se naučila dovolit si na svou „pravdu“ nahlížet jinak. Výsledkem bylo, že jsem sama sebe ve vztahu k partnerovi začala jinak vnímat. Nyní vím, že žádné zásadní rozhodnutí nebylo třeba. Stačilo změnit formu sdělování svých potřeb a přání. Cítím se mnohem lépe sama s sebou a to má vliv i na náš partnerský vztah Děkuji za podporu a pomoc.

Více
David Turnovský

IT konzultant

Upřímně jsem neměl z minulosti dobrou zkušenost s terapeuty, právě naopak. Můj stav mě ale donutil znovu začít hledat pomoc. Naštěstí se mi podařilo dostat doporučení přímo na Petra a začít terapii s ním.

Získal si mou důvěru, což mne samotného překvapilo. V těchto záležitostech, jsem velmi nedůvěřivý. Petr je férový, důvěryhodný a příjemný člověk. Cítil jsem se s ním vždy v bezpečí a v klidu. Dokázal, že jsem v sobě objevil sebevědomí, ačkoliv jsem byl přesvědčený, že žádné nemám. Velmi se mi ulevilo a vysvobodilo mě to z mých trápení a těžkostí, které jsem se sebou dlouhou dobu nesl. Jsem rád, že jsem našel právě Petra, aby mi pomohl.

Více
Sabina Janáčková

Obchodní zástupce

Za Petrem jsem přišla kvůli svému nízkému sebevědomí, neuměla jsem se moc rozhodovat a bála jsem se změny. Nevěřila bych, že je možné tyto stavy v sobě tak zásadně změnit.

Petr mi ukázal mé skryté schopnosti, které jsem měla, ale neviděla je. Má to velký vliv na můj vztah k partnerovi a dětem. Stejně tak, to má velký vliv, jak se nyní cítím ve svém zaměstnání. Petr mi pomohl najít, co jsem měla, ale nevěděla o tom. Tvrdí, že hlavním smyslem je cítit se dobře. Já se nyní tak cítím. Děkuji

Více
Dan Hanka

Influencer

Pan Starý si mě získal už u prvního setkání. Místo toho, abychom rovnou přešli “k věci”, strávili jsme hodinu řešením, co si od sezení vlastně představuji, jestli si navzájem sedíme,

aby mi mohl maximálně pomoci. Kdyby to mezi náma nefungovalo, musel bych se poohlídnout jinde...Tenhle fér a upřímný přístup..To mě ohromilo. Vzhledem ke zkušenostem pana Starého jsou sezení super profesionální ale přitom vůbec ne sterilní. Empatický a osobní přístup vytváří atmosféru, která velice pozitivně působí na výsledky naší společné snahy. Jako profesionální, extrémní sportovec se o svoje tělo starám celý život s těmi nejlepšími z oboru. Ale na to možná snad ještě důležitější, můj mozek a mindset, jsem dlouho nemyslel. Jsem strašně rád, že i tuhle část můžu svěřit tomu nejlepšímu.

Více
Dan K.

Herec

Přestože jsem profesionální umělec, často jsem trpěl trémou, obavami a neustále jsem zpochybňoval své schopnosti. Za každou věcí, kterou jsem dokázal bylo moje ALE… (náhoda, příště už to nemusí vyjít apod.). Velmi mě to trápilo, jelikož mi okolí tvrdilo, že jsem ve své práci velmi schopný. Bohužel, já si to nemyslel.

Díky Petrovi (on tvrdí, že to je má zásluhaJ), jsem začal VĚŘIT. Věřit sám sobě a brát to jako fakt. Přestal jsem zpochybňovat sám sebe a vidět na sobě dobré vlastnosti a schopnosti. Byla to dlouhá cesta, ale výsledek je úžasný. Kdybych to věděl, přišel bych za Petrem hned a nenechal sebe tak dlouho trápit. Teď se cítím velmi dobře a i když občas přijdou drobné pochyby, umím si s nimi poradit. Je mi fajn. Díky

Více
Adresa:
Sedlčanská 1102, 140 00 Praha 4